SY黑牌婚戒

 看看女孩們都如何漂亮穿搭、一起分享美麗心得
1
<SY黑牌婚戒> 鑽石: 求婚戒 鑽石婚戒 套組 1.03ct E-VS2, Princess Cut主鑽 GIA, 鉑金, 共 1.64 tcw Sz#5.5 主鑽: 1.03CT, E,VS2, 公主方型 配鑽: 10 diamonds, 0.33 CTs, G, VS, 公主方型 婚戒 Wedding Band: 17 diamonds, .28 CTs, G,VS, 公主方型 GIA證: 12500035 原價: NT$242,685 網路特價: NT$218,500
1
<SY黑牌婚戒> 鑽石: 公主方 1.01ct , G-VS1, 14K白, 4.52tcw 鑽石婚戒 PT 鉑金婚戒 Size : 8 Certification: EGL 2412264223 原價 $269,900 幸福特價: NT$ 265,500
請登入